Kalkulator deviznog tečaja

Visa svojim korisnicima omugućuje sigurniji, jednostavniji i ekonomičniji način kupnje tijekom boravka u inozemstvu. Koristite ovaj kalkulator samo kao pokazatelj izračuna deviznog tečaja po kojem bi Vaš račun mogao biti terećen prilikom kupnje Vašom Visa karticom u inozemstvu.

Izračun valute

Valuta moje kartice je

Valuta transakcije bila je u

 

Naknada banke je (0 - 5%): %

Vaša banka može i ne mora naplaćivati devizne transakcijske naknade za prekogranične transakcije.

Traženi datum:


Tečaj se odnosi na dan kada je Visa zaprimila i procesirala transakciju i može se razlikovati od stvarnog datuma transakcije.
Ako Vam je karticu izdala banka koja pripada pod Visa Europe regiju, molim Vas kliknite da doznate tečaj kojeg koristi Visa Europe.